Basit bir soru hemen bir bakın

Aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşirken krossing over görülme olasılığı yoktur
A) kraliçe arıda yumurta oluşumu
B) bakterilerde endospor oluşumu
C) kapalı tohumlu bitkilerde polen oluşmu
D) balıklarda yumurta oluşumu
E) eğrelti otunda spor oluşumu