Basit eşitsizlik çözer misiniz

b = 9 için 2a + 3b = 2a + 27 olur.
a 9 olamaz ama 8 den de büyük olacağı için a = 9 için hesaplama yapılır.
a= 9 için 2a + 27 = 18+27 = 45
a < 9 olacağı için verilen değerlere göre en büyük tam sayı 45-1 = 44 olacaktır.
Cevap A

1 Beğeni