Basit eşitsizlik

4-B2

x²<x

y = 3x - 2

olduğuna göre, y’nin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

1 Beğeni