Basit eşitsizlikler ve mutlak değer

En küçük sayıyı bulmak istiyorsak x ve y değerlerinden birini pozitif diğerini ise negatif seçmeliyiz. Pozitif tek değer 5’tir. x elbette 5 olmaz ancak biz olduğunu varsayacağız. Şimdi bize bu değeri küçültecek en küçük negatif lazım. Bu sayı da -10 sayısıdır. Tekrar edecek olursak y değerini elbette -10 alamayız. Yine bu durumu da varsayacağız. x.y=-50 sonucunu verir. Ancak biz biliyoruz ki bu çarpım değerine ulaşamayacağımızdan dolayı en yakın -49 değerini seçmek zorundayız. Bu yüzden cevabımız D şıkkıdır.