Basit eşitsizlikler

Ben konuyu tekrar inceledim. Mantıksal olarak şöyle çözüyoruz :

-3 < x < 4 verilen aralığında
x in karesinden, x in (-2) ile çarpımının çıkartılması istenmiş.
Bu durumu sağlayacak olan x değerinin negatif sayı olması gerekiyor.

x = -3 için ;
Karesi +9 olacağından;

+9-2(-3) = 15 oluyor.
Ancak x -3 ten biraz büyük olduğu düşünülürse ve hiç bir zaman 15 olamayacağı düşünülürse;
Verilen denklemin en büyük değerinin 15 değil 1 küçük tam sayı eğeri olan 14 olması gerekmektedir.

1 Beğeni

@uzmanOkUn dogru cevap D 14 gösteriyor bende 13 buldum