Bir açının ölçüsü tümlerinin ölçüsünün iki katından 30° fazladır

Bir açının ölçüsü tümlerinin ölçüsünün iki katından 30° fazladır.

Buna göre, bu açının ölçüsü kaç derecedir?

A) 60

B) 65

C) 70

D) 75

E) 80