Birinci derece denklemler

denklemin sonsuz çözümü olması için x in katsayısının ve denklemdeki sabit değerin eşit olması gerekir.
Buna göre;
a-2 = 1 ise a = 3
2a+b=3 ise b = -3
a+b= 0
olur.

1 Beğeni