Bölme_Bölünebilme

9 olmaz .
Çünkü ; a = 9 için

29 sayısının 2 ile çarpımı 57 sayısını geçer.

Cevap A

1 Beğeni