Bölme bölünebilme

Bir sayının 36 ile bölümünün kalansız olması için hem 4 hem de 9 a tam bölünmesi gerekir.
Bu sayının 36 ile bölümünden kalanın 29 olması için ise;
4 ile bölümünden kalanın 1, 9 ile bölümünden kalanın 2 olması gerekir.
Bu durumda 4 ile bölümünden kalanın 1 olması için;
sayının 42b kısmını incelememiz gerekir.
4 ile bölünebilme kuralı ve kalanın 1 olması için b değeri; 1,5, ve 9 olabilmektedir.

b nin her üç durumu için durumu incelemeliyiz. 9 ile bölünebilme kuralı ve kalanın 2 olabilmesi için b değerine göre a sırayla; 1,8 ve 2 olabilmektedir.

Bu durumda a,b sayı çiftleri;
1,1
8,5
2,9 olur.
Toplamın en büyük değeri 8 + 5 = 13 olur. Cevap : D