Bölme bölünebilme

Bölme bölünebilme
0

Öyle bir asal sayı arıyoruz ki (172-B) ve (121-B) sayılarını tam bölmeli.
Bu durumda bu iki sayının farkı da aradığımız asal sayının bir katı olmalıdır.

172-B-121+B = 51 bulunur.
51 = 17.3 yazarsak;
17 sayısı her iki sayıyı da bölen en büyük asal sayı olur.

172/17 = 10.17 + 2
121/17 = 9.17 + 2
B = 2 olur.
A = 17 ise toplam 17+2 =19 olur
Cevap: C