Bölme bolunebılme

Doğru Cevap Şıkkı:

36 = 4.9

13/4 ün kalanı 1 olur.
Son iki basamağı 4 ile tam bölünen sayılar 4 ile tam bölünür.
74x2y —> 2y = 4k +1 --> y = 1 , y = 5 , y = 9

13/9 un kalanı 4 olur.
Rakamları toplamı 9 un katı olan sayılar 9 un katıdır.
7+4+x+2+y = 9k + 4
9 + x + y = 9k
x + y = 0 , 9 , 18

y = 1 —> x = 8
y = 5 —> x = 4
y = 9 —> x = 0 veya 9

8+4+9 = 21