Bu soruyu anlatabilir misiniz

İki adet beşgen çizilip, bir kenarlarından birleştirildiğinde bu iki kenar oluşan yeni şeklin iç bölgesinde kalacağından;
5+5 - 2 = 8 kenarlı olur.

1 Beğeni