Bu tarz sorularda ne yapiliyor

a = 4b + 3
b = 5c + 2 yazılır.

a = 4(5c+2) +3= 20c + 11

Cevap D