Bulamadım bir bakar mısınız?


olmak üzere, (A n B) nin en küçük ve en büyük ele manlarının toplamı kaçtır?

Cevap d
Açıklar mısınız?