? Bulamadım

A ve B doğal sayılarının asal çar panlarına ayrılmış şekli yanda veril

miştir. Buna göre (A, B) ebob kaçtır?

B) 4

C) 6

D) 12

7.) 40 sayısı ile aşağıdaki sayılardan hangisinin

EBOB’u en küçüktür?

A)5

B) 8

C) 16

D)20

Onu sormadimki ortadaki soruyu sordum