Buna göre atmaların X ve Y yaylarında yayılma suratlarının oranı Vx/Vy kaçtır