Buna göre x uretecinden çekilen akımın şiddeti kaç A dir