Carpanlar ve katlar

N ve 2n+1 asalsa bu nlere sophie germain asalları denir. Bu tanıma göre hangisi sophie germain asalı değildir?

A)5 B)11. C)23. D)31

Doğru Cevap: