Çarpanlara ayırma

2x^2+5x^3y-5xy^3-2y^4

ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden

hangisi değildir?

A) X- y

B) x+y C) x + 2y

D) x + 3y

E) 2x + y

1 Beğeni