Carpanlara ayirmaaa

  1. a ve b pozitif tam sayıdır.

(3 + 2) · (3^2 + 2^2) · (3ª + 2^4) = 9ª – 165

olduğuna göre, (a + b) toplamı kaçtır?

A) 2

B) 4

C) 6

D) 8

E) 10

1 Beğeni