Cebirsel ifade ve yardım

Şıklar A)x üstü 5 . y üstü 2 . z üstü 3 B) x üstü 3 . x üstü 2 . y . z üstü 2 C) x üstü 3 . x üstü 2 .y y .y. z .z D) x .x. x. x .x .y .y .y. z .z

Doğru Cevap:

Şıkları tam okuyamadım yazar mısın?