Cevap anahtarı a gösteriyor

Cevap anahtarı a gösteriyor
0

parantez içleri üslü sayıyı, a ise öğrenci sayısını göstermek üzere;

2(6) x a = 512 = 2(9)

a = 2(3) = 8 olur.
Cevap A