Cevap B yardımcı olur musunuz

1/25 = 0.04 değeridir ve bunu tam sayıya getirecek ekleme 0.96 sayısı ile olur.
Virgülden sonra 96 seçeneği B doğru seçenektir.