Cevap c anlayamadım bu soruyu bir türlü

2+ yüklü iyonunun elektron dağılımı; 1s 2s 2p63s23p63d5

şeklinde olan X elementinin atomu ile ilgili olarak aşağı dakilerden hangisi yanlıştır?

A) s orbitallerindeki toplam elektron sayısı 8’dir.

B) Atom numarası 25’tir.

C) Tam dolu orbital sayısı 9 dur.

D) Elektron dizilişindeki son terim için açısal momentum kuantum sayısı t = 2’dir.

E) Yarı dolu orbital sayısı 5’tir.

1 Beğeni