Cevap C bi yerden sonra gidemiyorum

AB CD ye paralel ise 70 + x = 120

x = 50 olur.