Cevap C çözebilirmisiniz

C şıkkında şart koşulduğu için cevap c dir