Cevap C yardım eder misiniz lütfen

Yükleme: JPEG_20200204_203533_6604734767189635800.jpg…

Resmi tekrar yükleyebilir misiniz ?