Cevap C yardım lütf n

Doğ

ru Cevap:

Anlamadığın yerleri sorabilirsin başarılar