Cevap D yardımcı olur musunuz

Verilenlere göre mutlak değer ifadelerinden biri 0 diğeri 1 olmalıdır.
Bunun için x = 3 Y= 5 veya x = 2 Y = 6 olmalıdır.
En büyük çarpım değeri
3.4 = 15 olur.

1 Beğeni