Coğrafya Atmosfer sorusu yapamadım

Atmosfer Dünya yı saran ve çeşitli gazlardan oluşan havaküredir.

Aşağıdakllerden hangisi atmosferin varlığının sonuçlarından biri değildir?

A) Gece - gündüz sıcaklık farklarının Ay’dakinden az olması

B) Güneş ışınlarını doğrudan almayan yerlerin de

aydınlanabilmesi

C) Meteorolojik olayların meydana gelmesi

D) Meteorların yere düşmeden yanarak parçalan

masi

E) Gün içinde güneş işınlarının geliş açılarının değişmesi