Coğrafya doğa ve insan

Cevap neden E değil

Aşağıda verilen unsurlardan hangisi coğrafyanın inceleme alanı olan dört doğal ortam içinde yer almaz?

A) Kayaçlar

D) Güneş

B) Manto

C) Troposfer

E) Nüfus

Can diğer şıklar dünya üzerinde incelenebilecek şeyler ama güneş dünya dışı bundan dolayı güneş olabilir @Can_Can