Çözebilen var mı

a, b, c ve d doğal sayı olmak üzere

a + b + c + d = 8

olacak şekilde kaç tane (a, b, c, d) dörtlüsü vardır?

A) 143

D) 165

B) 147

C) 153

E) 172