Çözebilir misiniz?

Cevap 1 ve 2 dir çünkü diğerleri isim takmaması şeklinde oluşmuştur ama 1 ve 2 sıfat tamlaması şeklinde oluşmuştur