Çözebilirmisiniz?

Doğru Cevap:C

  1. der[p(x) + q(x)] = 2 yanlış (topladığımızda küpler birbirini götürür)
  2. der[p(x)] + der[q(x)] = 3+3=6 doğru
  3. der[x,p(x) + x] = 4 doğru
  4. kareden dolayı 6 olur. doğru
  5. ifade 14 sonucunu verir. yanlış

3 adeti doğrudur. Cevap : C