Çözelti hazırlama

%15 lik (w/w) 70gr NaCl çözeltisi hazırlayınız