Çözelti hazirlama

%20 lik (v/v) 250 ml etil alkol çözeltisi hazırlayınız