Çözemedim yardım lutfen ,,,

x = 5y/4 ve z = 3y/7 asıl denklemde yerine yazılırsa

A = x+y+z = 75y/28 bulunur

A nın tam sayı olabilmesi için en küçük y değeri (-28) dir. Bu durum bize A nın alabileceği en büyük değeri verir.

A = -75 olur.

Cevap B