Çözene şimdiden teşekkür ederim

Doğru Cevap:

1.Gün # 80
2.Gün # 80 + 80.25/100 = 100
3.Gün # 100 - 100.25/100 = 75
4.Gün # 75 + 75.20/100 = 90
5.Gün # 90 - 90.10/100 = 81

80 + 100 + 75 + 90 + 81 = 426

1 Beğeni