Çözermisiniz

Cevap:4 cos37:0,8 burda yanlış yazılmış

Sürtünmesiz eğik düzlem üzerinde 4 kg, 1 kg, kütleli K ve L cisimlerine şekildeki gibi 20N luk F kuvveti uygulanıyor.

Cisimler hareket halinde olduğuna göre, L cisminin K cismine etkisi kaç N dur?