Cümlede anlam

II. darmadağın (çok dağınık olmak)

1 Beğeni