Cümlede anlam

  1. İnsan ne kadar faal ve hareketli bir hayat sürerse sürsün, yaşı ilerledikçe belleği yavaş yavaş zayıflar ve bunun sonucunda da pek çok şeyi unutmaya başlar.

II. Yaşlılar konuşurken “şey işte”, “zimbirti” gibi kelimeleri, bir şeyin neye benzediğine, nere de durduğuna ve ne işe yaradığına ilişkin dolaylı tasvirleri gitgide daha sık kullanır.

Yukarıda verilen II numaralı cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) I. cümlede ifade edilen konuyla çelişen farklı bir durumdan söz edilmektedir.

B) I. cümlede anlatılan durumun sebep olduğu bir olumsuzluktan bahsedilmektedir.

C) I. cümledeki olgunun, yaşlıları neden daha faz

la etkilediği açıklanmaktadır. D) I. cümlede belirtilen olgunun her bireyde ger çekleşmediği örneklenmektedir.

E) I. cümlede değinilen düşüncenin bilimsel ola rak kanıtlandığı gösterilmektedir.