Cümlenin ögeleri

Doğru Cevap Şıkkı:

Getirdiklerini görünce = zarf tümleci
Etekleri zil çaldı = yüklem