Deyimler ve söz öbekleri

Cevap A

Aşağıdakilerin hangisinde “yol” sözcüğü deyim içinde kullanılmamıştır?

A) Bu yolun sonunda pek çok güzellik bizi bekli yor.

B) Tüm hazırlıklarımızı yapıp yola koyulduk. C) Onun bu hareketi birçok olumsuzluğa yol açtı.

D) Kervan yolda düzülür diyerek bizlere moral ver

di.

E) Hepimizi tatlı tatlı yola getirmeye çalışır.