Dik koordinat sistemi

Eksenlere eşit uzaklıkta olduğu için k²= k+12

k²-k-12 = 0
(k-4)(k+3) = 0

k = 4 veya k = -3 bulunur.
Cevap D

1 Beğeni