Dik üçgenler geometri

|BC| = 10 olur. (Hipotenüs teoreminden)

Alan formülünden
6.8/2 = 10.x/2
x=4.8

1 Beğeni

Anlamdaım rica etsem tekrar edermisiniz

1 Beğeni

1 Beğeni