Din K. Ve Ahlak B. Dersi hakkında soru

Peygamber efendimiz “Hikmet müminin yitiğidir, nerede bulursa alır.” sözüyle neyi ifade etmiştir?