Din kültürü sorusu

A-B-C Sorumluluktan bahsetiyor.
D ise insanların yaptıkları kendine aittir demek istiyo.