Doğal sayialrda bölme

AB sayısı iki basamaklı olduğu için normalde 10’dan 25e kadar toplam 16 adet sayı olabilirdi. Ancak xy5 sayısındaki 5 değeri nedeniyle 26 sayısını hangi sayı ile çarparsak çarpalım AB sayısındaki B değerinin tek sayı olduğunu görürüz.
BU nedenle 10 ve 25 arasındaki tek sayılar AB sayısı olarak bulunur ve bunların sayısı 8 adettir…