Doğal sayılar matematik

x = ab = 10a + b

(50a + 5b - 30) / (10a + b -2)

sırayla en küçükten başlayarak deneyip bulabiliriz.
10 ×
11 ×
12 ✓
1 + 2 = 3

Burada x-2 5 in katı olmak zorunda
x iki basamaklı olduğuna göre;
x = 12 için 5.6/10 = 3 bulunur
Rakamları toplamı 1+2 = 3 oluyor.
Siz cevabı 5 vermişsiniz herhalde cevap hatalıdır diye düşünüyorum

Cevap C

Cevap C . Teşekkür ederim

1 Beğeni