Doğru denklemi i i i

Birim kutular üzerinden hesap yapıldığında B(1,-1) ve C(4,1) bulunur.

y = ax + b ise
B noktası için -1 = a+ b
C noktası için 1 = 4a + b bulunur.

a = 2/3 b = -5/3 bulunur.

y = 2x/3 - 5/3 denklem düzenlenirse
Bu noktalardan geçen denklem E şıkkında verilmiştir.

1 Beğeni